Bezoekhollandskroon

Afsluitdijk

Afsluitdijk monument

Ooit waren dijken pure noodzaak; de enige manier om mens en dier droog te houden. Vandaag de dag maken veel dijken in Hollands Kroon deel uit van cultuurhistorisch erfgoed. Van de Afsluitdijk tot de Westfriese Omringdijk; elke dijk bewaart zijn eigen geschiedenis.

Laaste gat gedicht
Op 28 mei 1932 om 13.02 uur werd het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht. Vanaf dat moment kon de dijk de achterliggende kust beschermen tegen wateroverlast en overstromingen. Bovendien maakte de dijk grote inpolderingen mogelijk. De Afsluitdijk scheidt het IJsselmeer en de Waddenzee, verbindt de provincies Noord-Holland en Fryslân en heeft een aantal andere belangrijke functies. De Afsluitdijk loopt van Den Oever tot Zurich. Bijzonder zijn de twee spui- en sluiscomplexen van Dick Roosenburg. Op de plek waar de dijk is gesloten staat het monument van architect Willem Dudok.

De dijk wordt beheerd door Rijkswaterstaat.

Nog meer weten over de Afsluitdijk? Op de website Eén Afsluitdijk - Vele verhalen vind je alles over veiligheid, waterbeheer, natuur, activiteiten en de toekomst van deze unieke dijk.